ویژگی ها:
    قابلیت استفاده در دستگاه کونیکا مینولتا سری اول(C451/C550/C650)

    قابلیت استفاده در دستگاه کونیکا مینولتا سری دوم(C452/C552/C652)