چرخ دنده میکسر بزرگ 23 تی کونیکا مینولتا 452 & 451 & 450 چرخ دنده های تانک Konica Minolta کونیکا مینولتا 452 451 450 (سی 452 451 450)