ویژگی ها:
    کیفیت بالای این فیلم فیوزینگ منجر به فروش بالای این کالا شده است.این فیلم فیوزینگ قابلیت استفاده در تمامی پرینترهای تک کاره به جزء پرینترهای سرعت بالا را میباشد